Over mij

Hallo ik ben Marjolijn.

Graag wil ik u kennis laten maken met mij en mijn praktijk. Nog veel beter is persoonlijk kennis te maken. U kunt contact met mij opnemen als u vragen heeft.

Ik sta u graag te woord bij al uw vragen.

Marjolijn van Westreenen
Diëtiste, WeertDe diëtistenpraktijk maakt onderdeel uit van het Paramedisch centrum Weert.

Mijn visie

Kies uw eten bewust en geniet ervan!

Eten doet iedereen. Elke dag. Soms zonder na te denken. Even een hapje tussendoor. Soms uitgebreid met het gezin of met vrienden aan tafel. Lekker en goed eten is belangrijk. Wie gezond eet, voelt zich prettig en verbetert zijn conditie.


Besteedt u aandacht aan uw voeding dan betaalt dat zichzelf terug. U geniet iedere dag van uw eten en uw leven lang van een goede gezondheid! Bovendien verkleint gezond eten het risico op chronische ziekten, zoals extreem overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes, gewrichtsproblemen enz.


Maar gezond eten is niet altijd eenvoudig. Door het grote aanbod van voedingsmiddelen is het moeilijk de juiste keuze te maken. En ook door ons drukke leven schiet gezonde voeding er gemakkelijk bij in. Dan is het goed te weten dat er een deskundige is die u kan helpen bij vragen over voeding en dieet: de diëtist.


Gezondheid is meer dan alleen gezond eten. Het is ook belangrijk te kijken naar andere factoren in uw leven. Beweegt u genoeg? Hebt u kennis van wat voeding zoal doet? Hoe gaat u om met stress? Heeft uw werk of werkomgeving invloed op een gezond leefpatroon? Deze aspecten komen uitgebreid aan de orde.


Als diëtist geef ik daarom een advies op maat. Belangrijk is, dat we samen werken aan uw eventuele verandering in leefstijl. Hierbij wordt dat wat haalbaar blijkt iedere keer duidelijk naar voren gehaald.

Werkwijze


Hoe ga ik als diëtist te werk? In het eerste gesprek verzamel ik informatie over uw klachten, eetgewoontes en persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van deze gegevens stel ik in overleg met u een behandelplan op. Hierin zijn opgenomen de adviezen over voeding, leefstijl en de manier waarop u de verandering wilt aanpakken.

In de volgende gesprekken begeleid ik u in dit proces van verandering. Er wordt gekeken of het advies voldoet of bijgesteld moet worden.

Hierbij komt praktische productinformatie uitgebreid aan bod. Het is erg belangrijk dat u inzicht krijgt in dat wat u inkoopt. Ik vind het een uitdaging om u te laten zien dat je met kleine aanpassingen heel veel kunt bereiken. Denkt u hierbij vooral aan dat wat dagelijks terugkomt.


Kinderen en overgewicht


Net zoals volwassen mannen en vrouwen mager, slank of stevig kunnen zijn, heb je kinderen die ogen als een sprietje en kinderen die lekker mollig zijn. Maar…wat is te mollig en wanneer is er sprake van overgewicht? Je kind kan dus lang zijn en stevig gebouwd zijn. Maar… dat hoeft niet te betekenen dat je kind te dik is of wordt. Maar... één op de acht schoolkinderen is te dik of dreigt dat te worden. Overgewicht bij kinderen ontstaat in de meeste gevallen door verkeerde eetgewoontes en te weinig beweging.

Eén op de drie kinderen met overgewicht heeft op volwassen leeftijd kans op een verhoogde bloeddruk en loopt aanzienlijk meer kans suikerziekte of een hart- of vaatziekte te krijgen.


Moet uw kind op dieet?

Nee, kinderen hoeven in principe niet op dieet. Sterker nog: diëten is voor schoolkinderen zelfs onverstandig. Wel kan ik ouders en kind met raad en daad bijstaan. Ik ga samen met de ouders en het kind rond de tafel zitten om duidelijk te krijgen hoe de leefstijl thuis is. Ik geef advies hoe het eet- en eventueel beweegpatroon verbeterd kan worden en dat het belangrijk is met elkaar afspraken te maken.

Waar het om gaat is, dat er thuis door het hele gezin een gezonde leefstijl gevolgd wordt. Als dat gebeurt, raakt het kind vaak het overgewicht wel kwijt. Een dieet is dan niet nodig: de kilo’s die een kind teveel weegt, groeien eruit.

Privacyverklaring


Diëtistenpraktijk Weert gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Als je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Weert dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer/mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevensWaarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Weert heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.


In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.


Hoe lang bewaren we u gegevens?

Diëtistenpraktijk Weert bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).


Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Weert zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Weert heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.


Diëtistenpraktijk Weert zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Weert een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Weert blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.


Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dietistenpraktijkweert.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.Beveiliging

Diëtistenpraktijk Weert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 0495-546 998 of via info@dietistenpraktijkweert.nl.Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Weert kun je contact opnemen met Marjolijn van Westreenen via telefoonnummer 0495546 998 of viainfo@dietistenpraktijkweert.nl.


Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


Download hier de de privacyverklaring (pdf)Contact


Telefoon

0495 546 998

Mail

info@dietistenpraktijkweert.nl

Praktijkadres..............

Patronaatsplein 7, 6001 GX Weert